top of page

המשימה של עמיקו

 

כארגון בעל כוונות טהורות ללא מטרות רווח בישראל, אנו תומכים בפעילות התנדבותית

ע"י ביקור וסיוע במוסדות רווחה חברתיים והנכים.

 

 

המטרות של עמותת 'עמיקו':

 

1. באמצעות הפעילות ההתנדבותית אנו מעניקים שירות לאנשים החווים אפליה חברתית וזקוקים ואהבה ותמיכה.

 

2.באמצעות שירותו של המתנדב, אנו מנחמים את הכאב והצער הארוך של עם ישראל.

 

3. אנחנו נהפוך לצינור של שלום ע"י אימוץ ושירות יהודים ופלסטינאים בישראל בלב אוהב.

 

4. באמצעות פעילות התנדבותית נהפוך לצינור של פתירת בעיות חברתיות ושירות הקהילה המקומית.

 

5. אנחנו שואפים לשפר את ההבנה של התרבות והרווחה תוך כדי חיזוק הקשרים בין ישראל ורפובליקת קוריאה.

 

 

bottom of page